1900 6665     lgp@lgp.vn

Cấp giấy phép tổ chức Triển lãm, Hội chợ xuất bản phẩm

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ     
1.     Đơn xin cấp giấy phép ghi mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ     
2.     Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ .
Số bộ hồ sơ: 01bộ
II. Nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
III. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
IV. Phí cấp phép: