Lĩnh vực ngoại giao

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Thủ tục đề nghị cấp thẻ đi lại của Doanh nhân APEC

I. Thành phần hồ sơ     1.     Giấy giới thiệu, chứng minh thư của người đến làm thủ tục;     2.     Văn bản xin phép sử dụng thẻ ABTC có xác nhận bằng mực ký trực tiếp của đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (theo mẫu của Sở Ngoại vụ);     3. …

Xin phép Tổ chức Hội nghị, Hội thảo quốc tế của cơ quan, tổ chức nước ngoài

I. Thành phần hồ sơ     1.     Văn bản xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo.     2.     Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với Doanh nghiệp)     3.     Bản sao một trong các giấy phép hoạt động hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối …

Cho phép phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương

I. Thành phần hồ sơ     1.     – Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức xin phép cho phóng viên báo chí nước ngoài hoạt động tại địa phương (bản gốc).     2.     – Giấy phép hoạt động báo chí do Vụ Thông tin – Báo chí, Bộ Ngoại giao cấp (bản …

Đăng ký hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

I. Thành phần hồ sơ     1.     Công văn xin đăng ký hoạt động tại tỉnh;     2.     Bản sao giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cấp;     3.     Văn kiện chương trình dự án dự kiến triển …

Thủ tục cấp giấy phép thành lập Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn xin thành lập (01 bản tiếng Việt và 01 bản tiếng nước ngoài thông dụng);     2.     Điều lệ hoạt động của Hiệp hội;     3.     Văn bản giới thiệu của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam;     4.     Hồ sơ về …