Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Thủ tục cấp phép hoạt động giám định công nghệ

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đối với tổ chức giám định công nghệ+ Đơn đăng ký hoạt động giám định công nghệ.+ Quyết định thành lập tổ chức, giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).+ Giải trình về năng lực giám …

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoa học công nghệ

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ quy định tại     2.     Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức KH&CN     3.     Nhân lực khoa học và công nghệ     4.     Lý lịch khoa học của người đứng đầu …

Thủ tục cấp giấy phép chuyển giao công nghệ

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (01 bản chính, có mẫu);     2.     Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng …

Thủ tục xin giấy phép trang web ICP

Thủ tục xin giấy phép trang web ICP

Thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông OSP

Thủ tục xin giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông OSP