Tư vấn Luật Lao động

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Hàng năm, tại Việt Nam, tranh chấp quan hệ lao động ngày càng gia tăng, do sự thiếu hiểu biết pháp luật lao động từ cả hai phía: người sử dụng lao động và người lao động. Vì thế, nhu cầu được tư vấn và bảo vệ bằng việc tuân thủ pháp luật lao động bởi các luật sư là cần thiết. Các luật sư doanh nghiệp LGP Lawyers thực hiện các dịch vụ sau:

* Tư vấn, soạn thảo hợp đồng lao động
* Đăng ký hợp đồng lao động
* Xây dựng nội quy lao động
* Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương
* Xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Liên hệ với luật sư LGP Lawyers tại đây và gửi nội dung yêu cầu để được báo phí.