Đào tạo luật ngắn hạn

“…hiểu luật để tự tin và làm giàu bền vững …”

ông Nguyễn Minh Hùng – TGĐ Công ty Thép Hoàng Kim Việt

Trong một buổi tòa đàm với các doanh nhân thành đạt, chúng tôi có trao đổi với một vài doanh nhân về vấn đề pháp luật và kinh doanh. Đa số họ đều có chung một quan điểm “hiểu luật để làm giàu bền vững” và “hiểu luật để tự tin”. Một vài người có điều kiện thời gian thì đăng ký học luôn chương trình cử nhân luật, đa phần còn lại, chọn giải pháp học luật ngắn hạn. Trung tâm luật sư doanh nghiệp LGP Lawyers đang có chương trình đào tạo luật ngắn hạn cho doanh nghiệp, chương trình đào tạo tập trung vào các nội dung sau:

* Pháp luật doanh nghiệp:
–    Chế độ lưu giữ tài liệu và con dấu trong doanh nghiệp;
–    Các loại hình doanh nghiệp;
–    Mô hình tập đoàn kinh tế – công ty mẹ, công ty con;
–    Tổ chức quản lý doanh nghiệp;
–    Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể và phá sản doanh nghiệp.

* Pháp luật hợp đồng:
–    Phân loại hợp đồng;
–    Kỹ năng soạn thảo hợp đồng;
–    Các rủi ro phát sinh từ hợp đồng thường gặp.

* Pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội:
–    Hợp đồng lao động;
–    Tiền lương, bảo hiểm xã hội;
–    Thời giờ làm việc, nghỉ ngơi;
–    Trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp mất việc, trợ cấp thôi việc;
–    An toàn lao động và kỷ luật lao động;

* Pháp luật về thuế:
–    Các loại thuế;
–    Các nguy cơ bị truy thu thuế;

* Pháp luật về sở hữu trí tuệ:
–    Quyền sở hữu trí tuệ là gì?
–    Thủ tục đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ;
–    Tranh chấp sở hữu trí tuệ;

* Pháp luật về cạnh tranh:
–    Các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm;
–    Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền bị cấm;
–    Các trường hợp tập trung kinh tế bị cấm (hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp …)

* Kỹ năng giải quyết tranh chấp:
–    Tranh chấp hợp đồng;
–    Tranh chấp nội bộ;
–    Tranh chấp với các cơ quan chức năng;

Liên hệ với luật sư LGP Lawyers tại đây để gửi yêu cầu nội dung cần đạo tào và được báo học phí!