Tư vấn đầu tư nước ngoài

Trong số các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam được coi là nước ổn định nhất về chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng. Con người Việt Nam rất cởi mỡ, thân thiện và muốn làm bạn với tất cả các nước. Đó là điều cơ bản và then chốt để nhà đầu tư khẳng định niềm tin quyết định đầu tư vào Việt Nam.

Đến với Trung tâm luật sư doanh nghiệp LGP Lawyers , với đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài giàu kinh nghiệm, chúng tôi thực hiện các dịch vụ sau:

* Nghiên cứu thị trường liên quan đến lĩnh vực dự định đầu tư

* Lập Dự án đầu tư tiền khả thi giúp các bạn ra quyết định đầu tư một cách chính xác

* Tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết

* Tìm kiếm và thực hiện các thủ tục thuê mặt bằng sản xuất, kinh doanh

* Lập hồ sơ và tiến hành xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam

Liên hệ với luật sư LGP Lawyers tại đây và gửi nội dung yêu cầu để được báo phí.