Luật sư

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng
Chức vụ Luật sư điều hành
Năm sinh 1975
Ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực Kinh tế- Thương mại- Đầu tư
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Luật sư Nguyễn Mạnh Hùng
Chức vụ Luật sư thành viên
Năm sinh 1976
Ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực Tài chính- Ngân hàng- Ngoại thương
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Luật sư Tô Đình Huy
Chức vụ Luật sư thành viên
Năm sinh 1982
Ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực Thương mại- Đầu tư- Lao động
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh
Chức vụ Luật sư thành viên
Năm sinh 1978
Ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực Lao động – Bảo hiểm
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Luật sư Lê Quang Hào
Chức vụ Luật sư thành viên
Năm sinh 1971
Ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ- Nhượng quyền thương mại
Nơi làm việc
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Luật sư Phan Thanh Hùng
Chức vụ Luật sư thành viên
Năm sinh 1971
Ngoại ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Xây dựng- Bất động sản
Nơi làm việc
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Thạc sỹ Trần Hải Bằng (MBA)
Chức vụ
Năm sinh 1978
Ngoại ngữ Tiếng Việt, Tiếng Anh
Lĩnh vực Đầu tư nước ngoài, Dự án kinh doanh
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Thạc sỹ Đinh Thanh Sơn
Chức vụ Chuyên gia
Năm sinh 1975
Ngoại ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Thuế – Tài chính
Nơi làm việc Miền Trung
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Ngô Thị Hồng Hiệu
Chức vụ Chuyên gia
Năm sinh 1976
Ngoại ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Thuế- Tài chính
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư

Nguyễn Toàn
Chức vụ Cố vấn
Năm sinh 1952
Ngoại ngữ Tiếng Việt
Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản
Nơi làm việc TP.HCM
Kinh nghiệm

Gửi yêu cầu cho luật sư