Luật sư thương mại quốc tế

Hoạt động thương mại quốc tế, tín dụng, ngân hàng và bảo hiểm thường ẩn chứa những rủi ro pháp lý tiềm tàng. Kinh nghiệm kinh doanh quốc tế của doanh nhân Việt Nam còn ít. Vì vậy, khi có tranh chấp xảy ra thua thiệt luôn đứng về phía doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì lẽ đó, nhất thiết cần có sự tham gia tư vấn của các luật sư thương mại để giảm thiểu các rủi ro pháp lý có thể xảy ra. Hãy sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp LGP Lawyers để được tư vấn phòng ngừa và bảo vệ quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

* Cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu

* Tư vấn thủ tục thanh toán theo thông lệ quốc tế

* Tư vấn thủ tục giao nhận vận tải theo thông lệ quốc tế

* Tư vấn thủ tục hải quan, thuế

* Tư vấn thủ tục giám định, bảo hiểm hàng hóa

Liên hệ với luật sư LGP Lawyers tại đây và gửi nội dung yêu cầu để được báo phí.