Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

Trong kinh doanh, tranh chấp là vấn đề không thể tránh khỏi. Đó là rủi ro pháp lý trong kinh doanh. Tuy nhiên, để giảm thiểu thiệt hại khi các rủi ro không phải là vấn đề đơn giản. Hành động không chính xác hoặc không hành động với các đối tác trong tranh chấp là bằng chứng bất lợi cho quá trình tranh chấp sau đó.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp kinh tế, Nhóm Luật sư giải quyết tranh chấp của LGP Lawyers sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp kinh doanh và giảm thiểu thiệt hại xảy ra.

Luật sư của chúng tôi thực hiện quá trình giải quyết tranh chấp kinh doanhtheo các bước sau đây:

* Nghiên cứu hồ sơ, tìm ra giải pháp tối ưu trước thương lượng.

* Điều tra, thu thập chứng cứ để bảo vệ khách hàng.

* Thay mặt khách hàng để làm việc với các đối tác.

* Trung gian hòa giải giữa các bên.

* Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trước các cơ quan tố tụng.

Lưu ý:

* Chúng tôi chỉ thụ lý những hồ sơ phù hợp với quan điểm và năng lực của các luật sư LGP Lawyers.

* Chúng tôi chỉ có thể báo phí luật sư sau khi đã nghiên cứu sơ bộ hồ sơ do quý khách hàng cung cấp

Vì thế: Đề nghị quý khách hàng, bằng cách chuyển hồ sơ trực tiếp tại văn phòng chúng tôi hoặc scan qua email gửi đến [email protected] hoặc qua dịch vụ chuyển phát trước khi nhận được thông tin thù lao luật sư.

Các vụ tranh chấp sẽ được BỘ PHẬN TRANH TỤNG CHUYÊN NGHIỆP DO HÃNG LUẬT GIẢI PHÓNG thực hiện tìm hiểu tại www.luatgiaiphong.com

Liên hệ với luật sư LGP Lawyers tại đây để hẹn gặp luật sư hoặc cung cấp hồ sơ tranh chấp.