Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Điều kiện và thủ tục thành lập trường đại học

I. Thành phần hồ sơ     1. Hồ sơ trình xin phê duyệt chủ trương đầu tư thành lập trường đại học gồm có:a. Tờ trình đề nghị thành lập trường đại học của cơ quan chủ quản (đối với trường đại học công lập); của tổ chức hoặc cá nhân (đối với trường đại học …

Thành lập trường Trung học phổ thông

I. Thành phần hồ sơ     1.     Văn bản thẩm định và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo     2.     Đơn xin thành lập trường     3.     Luận chứng thành lập trường: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của …

Thủ tục đăng ký thành lập nhà trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

I. Thành phần hồ sơ     1.     Tờ trình đề nghị thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;     2.     Bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến phụ trách cơ sở giáo dục. Số bộ hồ sơ: 01 bộ1.     Có phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo …

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn xin mở văn phòng đại diện, với những nội dung theo Mẫu số 1/VPĐD (đính kèm)     2.     Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức giáo dục nước ngoài xin đặt Văn phòng đại diện tại Việt Nam     3.     Văn bản …

Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ – tin học

I. Thành phần hồ sơ     1.     Tờ trình xin thành lập trung tâm.     2.     Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:a) Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm;b) Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax;c) Dự kiến các chương trình giàng dạy, quy mô …

Giấy phép thành lập cơ sở mầm non

I. Thành phần hồ sơ 1. Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ; 2. Tờ trình về Đề án thành lập cơ sở, cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ sở; Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở; 3. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng …

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc

I. Thành phần hồ sơ 1. Công văn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT. (Mẫu số 1) 2. Quyết định thành lập tổ chức dịch vụ Tư vấn du học tự túc của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao …

Thủ tục xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nước ngoài

I. Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 2. Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc (hiệu trưởng), trưởng các phòng, ban và kế toán trưởng 3. Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh …