Lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (01 bản chính, có mẫu);     2.     Bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực của nơi cấp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng …

Thủ tục cấp Giấy phép chế biến khoáng sản

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn xin cấp Giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu)     2.     Báo cáo nghiên cứu khả thi chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định     3.     Bản sao chứng thực văn bản xác nhận tư cách pháp nhân …

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước (bản chính);     2.     Hồ sơ pháp nhân (bản sao công chứng/ chứng thực Quyết định thành lập tổ chức hoặc đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư …);     3.     Kết quả …

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn đề nghị cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất     2.     Hồ sơ pháp nhân (bản sao công chứng/ chứng thực Quyết định thành lập tổ chức hoặc đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư …);     3.     Thiết kế giếng hoặc Đề …