Lĩnh vực công thương

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm

I. Các bước thực hiện: 1. Đăng ký sử dụng MSMV 2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV 3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV 4. Hướng dẫn sử dụng MSMV II. Thành phần hồ sơ: 1. Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu …

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

Thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu

Thủ tục xin giấy chứng nhận hợp chuẩn

Thủ tục xin giấy chứng nhận hợp chuẩn

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tự động

Thủ tục xin giấy phép nhập khẩu tự động