Lĩnh vực thông tin và truyền thông

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Cấp giấy phép tổ chức Triển lãm, Hội chợ xuất bản phẩm

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn xin cấp giấy phép ghi mục đích, thời gian, địa điểm và tên các đơn vị tham gia triển lãm, hội chợ     2.     Danh mục xuất bản phẩm để triển lãm, hội chợ . Số bộ hồ sơ: 01bộ II. Nộp tại Sở Thông tin …

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh

I. Thành phần hồ sơ     1.     Tờ khai xin cấp phép: 01 bản chính, có mẫu;     2.     Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị ( Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê nhà): 01 bản sao chứng thực; …

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn xin cấp Giấy phép hoạt động ngành in: 01 bản chính, có mẫu;     2.     Sơ yếu lý lịch của Giám đốc hoặc chủ cơ sở: 01 bản chính;     3.     Văn bằng, chứng chỉ về quản lý in (nếu có): 01 bản sao chứng …

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

I. Thành phần hồ sơ     1.     Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (theo mẫu Phụ lục IV quy định tại Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007 ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát).    …