1900 6665     lgp@lgp.vn

100% doanh nghiệp Mỹ có luật sư riêng

Ở Việt Nam, chúng tôi đang nổ lực thúc đẩy tỉ lệ này tăng lên.

Làm việc linh hoạt

Trực tiếp và trực tuyến

Chi phí hợp lí

Cố định và minh bạch

Chuyên nghiệp

Chất lượng dịch vụ tốt hơn