1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục xin giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục nước ngoài

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài

2. Danh sách Hội đồng quản trị, giám đốc (hiệu trưởng), trưởng các phòng, ban và kế toán trưởng

3. Danh sách cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng), trình độ chuyên môn của giáo viên, giảng viên.

4. Cấp học, bậc học, trình độ sẽ đào tạo

5. Ngành đào tạo

6. Quy mô học sinh

7. Đối tượng tuyển sinh

8. Quy chế và thời gian tuyển sinh.

9. Các quy định về học phí và các loại phí liên quan

10. Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng

11. Báo cáo tình hình cơ sở vật chất hiện có

12. Đăng ký chương trình giảng dạy của cơ sở với Sở Giáo dục và Đào tạo

Số bộ hồ sơ: 03 bộ

II. Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo

III. Thời hạn giải quyết: 50 ngày làm việc.

IV. Phí cấp phép: