1900 6665     lgp@lgp.vn

Thành lập trường Trung học phổ thông

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ     
1.     Văn bản thẩm định và đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo     
2.     Đơn xin thành lập trường     
3.     Luận chứng thành lập trường: Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.     
4.     Dự thảo đề án tổ chức và hoạt động     
5.     Văn bản do cấp thẩm quyền xác nhận về khả năng tài chính và điều kiện cơ sở vật chất- kỹ thuật của tổ chức, cá nhân cam kết góp vốn đầy đủ và đúng hạn để xây dựng trường.     
6.     Hồ sơ xác nhận quyền sử dụng đất hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc giao đất xây dựng trường     
7.     Hồ sơ về nhân sự:
+ Sơ yếu lí lịch của người được dự kiến Hiệu trưởng của trường có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền quản lý nhân sự.
+ Danh sách giáo viên cơ hữu, giáo viên thỉnh giảng kèm theo bản cam kết tham gia giảng dạy cho trường.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ
II. Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
III. Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc.
IV. Phí cấp phép: