1900 6665     lgp@lgp.vn

Giấy phép thành lập cơ sở mầm non

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ

1. Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ;

2. Tờ trình về Đề án thành lập cơ sở, cơ cấu tổ chức và hoạt động của cơ sở; Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở;

3. Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm chủ cơ sở.

Số bộ hồ sơ: 03 bộ

II. Nộp tại Phòng Giáo dục và đào tạo

III. Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc.

IV. Phí cấp phép: