1900 6665     lgp@lgp.vn

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học tự túc

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ

1. Công văn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của tổ chức dịch vụ TVDHTT. (Mẫu số 1)

2. Quyết định thành lập tổ chức dịch vụ Tư vấn du học tự túc của cơ quan có thẩm quyền hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao công chứng)

3. Điều lệ hoạt động của tổ chức dịch vụ Tư vấn du học tự túc

4. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức dịch vụ TVDHTT của cơ quan có thẩm quyền 5. Danh sách cán bộ, nhân viên của tổ chức dịch vụ TVDHTT. (Mẫu số 2)

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

II. Nộp tại Sở Giáo dục và Đào tạo

III. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.

IV. Phí cấp phép: