hóa đơn đỏ

Mua hóa đơn khống, bị xử lý như thế nào?

Công ty tôi ở quận 12 có mua bán bao bì giấy với công ty X với số tiền là 6 tỷ (thuế GTGT 600 triệu). Sáng nay công ty tôi nhận được quyết định báo cáo thuế của quận 12. Cơ quan thuế nói là bên công ty tôi có thuế đầu vào GTGT …

Phí ngân hàng có được xuất hóa đơn?

Kính gửi : Hãng luật giải phóng ,Nhờ luật sư tư vấn giúp chúng tôi vấn đề sau:Bên công ty chúng tôi có làm dịch vụ logistics cho khách hàng, trong do công ty chúng tôi có trả hộ tiền phí cho khách hàng, khách hàng phải chịu chi phí ngân hàng, công ty chúng …