Giang hồ Tuấn Em thêm tội, người tình 15 tuổi thoát tội