Bác sĩ tắc trách làm nữ sinh bị cưa chân có thể đối diện án tù