1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục đầu tư ngành chăn nuôi ra nước ngoài

Thủ tục đầu tư ngành chăn nuôi ra nước ngoài

Một bạn đọc gửi đến Văn phòng luật sư Giải Phóng câu hỏi như sau:

Doanh nghiệp của tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến thủy hải sản, có hoạt động xuất khẩu. Hiện nay do quy mô của công ty cần mở rộng đầu tư ra nước ngoài với nguồn vốn khá lớn. Theo tôi được biết để được phép đầu tư ra nước ngoài cần tiến hành xin giấy phép đầu tư của Việt Nam trước, nhưng không biết hiện nay cơ quan nào có quyền cấp phép cho hoạt động đầu tư mà công ty tôi muốn tiến hành, bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương hay Bộ kế hoạch và đầu tư. Mong Luật giải phóng tư vấn giúp đỡ doanh nghiệp.

Ngoài ra công ty tôi cần tiến hành những loại giấy tờ gì để được cấp giấy phép đầu tư?

Xin cảm ơn.

vuong quoc de

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điều 54 Luật đầu tư 2014:

“1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.”

Như vậy, căn cứ để xác định thẩm quyền ở đây là mức vốn dự định đầu tư để xác định cần phải xin quyết định chủ trương đầu tư hay không cần xin chủ trương mà chỉ cần xin giấy phép đầu tư từ Bộ kế hoạch và đầu tư.

Nếu dự án đầu tư trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản và sản xuất thức ăn gia súc của của công ty có mức đầu tư từ 800 tỷ đồng trở lên thì cần phải có quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính Phủ. Trường hợp dự án của công ty trên 20.000 tỷ hoặc cần cơ chế đặc biệt thì phải do Quốc hội quyết định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điều 55 Luật đầu tư 2014 và Hồ sơ, trình tự, thủ tục Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài được quy định tại Điều 56 Luật đầu tư 2014.

Sau khi được đồng ý và có quyết định về chủ trương đầu tư từ Quốc hội hoặc Chính Phủ (nếu cần chủ trương) thì doanh nghiệp gửi quyết định về chủ trương đầu tư tới Bộ kế hoạch và đầu tư để xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Nếu dự án không thuộc trường hợp cần Quyết định chủ trương, tức là dự án đầu tư của công ty bạn dưới 800 tỷ đồng thì nộp hồ sơ về Bộ KH ĐT để xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài bao gồm các loại giấy tờ sau:

1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

2. Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:

a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;

đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Lưu ý để được cấp phép đầu tư, ngoài các điều kiện về vốn, doanh nghiệp cần phải chứng minh về điều kiện : Sự cần thiết thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài thì mới được cấp phép đầu tư.

Như vậy, bạn cần xác định rõ số vốn điều lệ mà bạn hiện có để xác định quy mô hoạt động kinh doanh khi tiến hành hoạt động đăng ký kinh doanh và xin cấp giấy phép khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.