1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ logictics

Một bạn đọc gửi đến Văn phòng luật sư Giải Phóng câu hỏi như sau:

Quanh khu tôi sống có nhiều người lao động không có việc làm, thường xuyên lên thành phố làm cửu vạn, thợ đụng. Bởi vậy tôi có ý định góp vốn làm ăn với một vài người bạn khác để tận dụng số lao động này, tạo cho họ công ăn việc làm ổn định. Lĩnh vực mà chúng tôi dự định kinh doanh là tổ chức những đội bốc xếp hàng hóa, xây dựng nhà xưởng để nhận chứa hàng hóa, tiến hành các hoạt động lưu giữ hàng hóa theo một hình thức dịch vụ nhất định. Bởi không biết nên tiến hành như thế nào và qua tìm hiểu tôi cũng không biết lĩnh vực mình định kinh doanh được quy định cụ thể vào đâu nên hy vọng Luật sư Giải Phóng tư vấn giúp tôi về loại hình kinh doanh mà tôi định tiến hành và các điều kiện để tôi có thể đáp ứng được lĩnh vực này.

Xin cảm ơn.

1213

Dưới đây là nội dung tư vấn của luật sư:

Chào bạn!

Đối với vướng mắc của bạn chúng tôi xin đưa ra một số ý kiến tư vấn như sau:

Loại hình mà bạn nêu ra là một loại hình dịch vụ thương mại được quy định trong Luật thương mại, gọi là dịch vụ logictics.

Theo quy định tại Điều 233 Luật Thương mại năm 2005 về Dịch vụ logistics:

“Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao. Dịch vụ logistics được phiên âm theo tiếng Việt là dịch vụ lô-gi-stíc.”

Theo ý tưởng mà bạn nêu, bạn muốn thành lập doanh nghiệp để nhận bốc xếp hàng hóa và tiến hành các hoạt động lưu kho, lưu bãi thì đã tiến hành một trong các dịch vụ Lô – gi – stic chủ yếu, được quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 Nghị định 140/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ Lô-gi-stíc.

“Điều 4. Phân loại dịch vụ lô-gi-stíc

Dịch vụ lô-gi-stíc theo quy định tại Điều 233 Luật thương mại được phân loại như sau:

1. Các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu, bao gồm:

a) Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;

b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;”

Theo quy định tại điều 5 Nghị định này, điều kiện kinh doanh cụ thể như sau:

“Điều 5. Điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh các dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu.

Thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc chủ yếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

1. Là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật Việt Nam

2. Có đủ phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.”

Như vậy, trước khi tiến hành kinh doanh, bạn và các đối tác có thể nghiên cứu để tiến hành thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 để chọn mô hình doanh nghiệp phù hợp nhất cho hoạt động kinh doanh mà bạn dự định tiến hành. Sau đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về phương tiện, thiết bị, công cụ đảm bảo các tiêu

Và để biết kỹ hơn về các loại hình dịch vụ mà bản thân bạn và người góp vốn định tham gia, bạn có thể tham khảo các quy định của Luật thương mại 2005, tức các điều 233 đến 240 và Nghị định 140/2007 của Chính phủ quy định chi tiết về loại hình dịch vụ này để biết thêm.

Mong rằng nội dung tư vấn có thể giải đáp phần nào vướng mắc của bạn.

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.