1900 6665     lgp@lgp.vn

Tư vấn quản trị doanh nghiệp

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Trong năm qua, kinh tế nước ta có nhiều biến động với nhiều công ty phá sản, giải thể mà nguyên nhân sâu xa là sự yếu kém trong hệ thống quản lí doanh nghiệp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quản trị doanh nghiệp trong việc giảm thiểu những rủi ro hoạt động kinh doanh.

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình giám sát và kiểm soát để xử lý các vấn đề phát sinh trong doanh nghiệp mà trách nhiệm chủ yếu thuộc về những nhà quản lí. Tuy nhiên không phải bất cứ một doanh nghiệp nào cũng có bộ máy quản lí đủ tốt để có thể chèo lái công ty đi đúng hướng. Sự tham mưu và tư vấn từ các chuyên gia bên ngoài, hỗ trợ cùng bộ máy nội bộ bên trong được cho là giải pháp tối ưu để thu được hiệu quả tốt nhất.

Các hoạt động trong dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp đáng quan tâm hiện nay gồm :

  • Tư vấn xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh: Bao gồm định hướng về phát triển các sản phẩm, dịch vụ phù hợp nhu cầu thị trường và thế mạnh của từng doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững.
  • Tư vấn tái cấu trúc vốn: Bao gồm xây dựng các phương án huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn theo chiến lược trung hạn và dài hạn trong các giai đoạn phát triển cụ thể.
  • Tư vấn quản lý rủi ro tài chính: Bao gồm việc xác định, đánh giá các ảnh hưởng của những thay đổi bất lợi đến kết quả hoạt động chung của doanh nghiệp như biến động của môi trường pháp lý, lãi suất, tỷ giá hối đoái, giá của cổ phiếu, trái phiếu, các khoản đầu tư dài hạn…và đưa ra các giải pháp quản trị phù hợp.
  • Tư vấn xây dựng hệ thống quản trị nội bộ: xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ phù hợp với từng doanh nghiệp đáp ứng tối đa các yêu cầu về quản lý và hoạch định chiến lược của công ty,các thông tin tài chính cần được cung cấp một cách đầy đủ, kịp thời, tin cậy và các hoạt động của công ty luôn tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành.

Tại trung tâm luật sự doanh nghiệp LFB, các chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tham gia vào những dự án của doanh nghiệp đối tác bằng tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc. Với kinh nghiệm thực tế tích lũy được, các phép phân tích nghiên cứu chuyên sâu cũng như sự hiểu biết kỹ càng về mặt pháp luật, các chuyên gia của LFB luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.