1900 6665     lgp@lgp.vn

Cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu

Khâu chuẩn bị thông tin về hàng hóa xuất nhập khẩu là hết sức quan trọng trong giao thương quốc tế. Quý doanh nghiệp xuất nhập khẩu phải biết được hàng hóa nào cấm/ được phép/ hạn chế xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và nước ngoài. Các tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa liên quan. Để tiết kiệm chi phí tiền bạc và thời gian, quý doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu của luật sư LFB. Chúng tôi tin rằng sẽ làm hài lòng quý vị!