1900 6665     lgp@lgp.vn

Luật sư riêng – nhu cầu của thời đại

“ … lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền. Hãy bắt đầu vá những lỗ thủng trong doanh nghiệp …” ông Trần Tuấn Hùng – TGĐ Công ty dịch vụ bảo vệ Hải Nam (TP.HCM).

Luật sư riêng – nhu cầu của thời đại