1900 6665     lgp@lgp.vn

Biểu phí luật sư riêng cho doanh nghiệp

“ … lỗ thủng nhỏ cũng đủ chìm thuyền. Hãy bắt đầu vá những lỗ thủng trong doanh nghiệp …” ông Trần Tuấn Hùng – TGĐ Công ty dịch vụ bảo vệ Hải Nam (TP.HCM).

BIỂU PHÍ LUẬT SƯ

 (Áp dụng cho dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp 100% vốn trong nước, có hiệu lực từ ngày 01/9/2011)

1. Nội dung công việc:

– Giải đáp pháp lý cho doanh nghiệp về lao động, thuế, hợp đồng, giao nhận, xuất nhập khẩu, hải quan, thanh toán quốc tế, bảo hiểm, đầu tư …

– Hướng dẫn, cung cấp biểu mẫu thực hiện các thủ tục hành chính;

– Tư vấn, soạn thảo, xem xét hợp đồng và các văn bản mang tính pháp lý;

– Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ và bên ngoài;

– Tư vấn giải pháp xử lý nợ khó đòi;

– Tư vấn xử lý các tình huống pháp lý khó phát sinh trong hoạt động kinh doanh;

– Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu;

2. Hình thức tư vấn:

– Gián tiếp qua các email, fax, điện thoại và công văn;

– Cử luật sư, chuyên gia pháp lý tư vấn trực tiếp tại doanh nghiệp theo yêu cầu doanh nghiệp, nhưng không vượt quá 4 giờ làm việc/tuần.

2. Phí tư vấn: từ 5 triệu đồng/tháng, tùy theo quy mô và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý doanh nghiệp!

T/M LGP Lawyers 

Luật sư điều hành

(đã ký)

Luật sư Nguyễn Kiều Hưng