1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục thỏa thuận địa điểm và quy hoạch với cơ quan quản lý địa phương

1. Thành phần hồ sơ xin thoả thuận địa điểm:
·    Văn bản đề nghị của Chủ đầu tư (Cty tư vấn thiết kế soạn ).
·    Bản đồ vị trí khu đất tỷ lệ 1/2000 – 1/5000 ( Sở Tài Nguyên Môi Trường cấp).
·    Thuyết minh tóm tắt phương án sử dụng, đầu tư xây dựng (Cty tư vấn thiết kế soạn ).

2. Nộp tại UBND cấp huyện nơi dự định đầu tư dự án.