1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục mua bán, chuyển nhượng bất động sản

Tại Việt Nam, tranh chấp liên quan đến chuyển nhượng, thuê bất động sản đang có xu hướng gia tăng. Bên cạnh, nguyên nhân do hệ thống pháp lý về bất động sản chưa đồng bộ và thống nhất, thì nguyên nhân chủ quan do sự thiếu hiểu biết pháp luật của người nhận chuyển nhượng/thuê bất động sản cũng đóng góp không nhỏ cho hiện trạng này gia tăng. Vì thế, cách tốt nhất, quý doanh nghiệp nên thuê các nhà tư vấn chuyên nghiệp, đặc biệt là các luật sư bất động sản tư vấn và giám sát thực hiện các thủ tục này, nhằm giảm bới các rủi ro pháp lý tiềm tàng có thể xảy ra. Hãy đến với luật sư bất động sản LFB để đưa ra yêu cầu và tìm hiểu dịch vụ.