1900 6665     lgp@lgp.vn

Y tế giáo dục

•   Bệnh viện Gò Vấp
•   Bệnh viện Đa khoa An Phước
•   Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng