1900 6665     lgp@lgp.vn

Xây dựng quy trình quản lý hợp đồng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Hãy tự nghĩ xem, nếu doanh nghiệp bạn thiết lập được một quy trình kiểm soát hợp đồng chặt chẽ, chắc chắn doanh nghiệp bạn sẽ tránh được những rủi ro không đáng có trong quá trình giao kết, thực hiện, thay đổi và thanh lý hợp đồng. Các luật sư LFB có thể giúp bạn thiết lập quy trình kiểm soát này. Quy trình sẽ kiểm soát được tất cả các loại hợp đồng từ giai đoạn ký kết cho đến khi thanh lý hợp đồng. Theo đó, sẽ chi tiết cụ thể trách nhiệm cá nhân trong từng giai đoạn, cách thức xử lý, chuyển giao và phản hồi thông tin lẫn nhau theo một quy trình hết sức chặt chẽ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để tìm hiểu dịch vụ này.