1900 6665     lgp@lgp.vn

Tham gia đàm phán hợp đồng

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Đàm phán là giai đoạn hết sức quan trọng quyết định sự thành bại cho việc đi đến ký kết hợp đồng và đạt được các điều khoản có lợi. Để có một cuộc đàm phán thành công, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó, như mục đích, nội dung đàm phán, bối cảnh đàm phán, năng lực đàm phán …trong đó, đáng kể phải nói đến tầm quan trọng số một của năng lực những người tham gia đàm phán. Ngoài việc phải có kỹ năng đàm phán, kiến thức chuyên sâu … người tham gia đàm phán phải hiểu biết và có kiến thức pháp luật cần thiết để loại trừ thấp nhất rủi ro pháp lý có thể xảy ra, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp mình. Luật sư tư vấn hợp đồng LFB sẵn sàng cùng bạn tham gia đàm phán hợp đồng.