1900 6665     lgp@lgp.vn

Nghiên cứu, chuẩn bị các văn bản pháp lý liên quan đến nội dung hợp đồng

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Hợp đồng kinh tế, thương mại luôn có nguy cơ bị vô hiệu hoặc gây ra thiệt hại cho các bên tham gia giao kết hợp đồng, nếu họ không có sự chuẩn bị và tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan, điều chỉnh quan hệ hình thức/nội dung của hợp đồng đó. Ngoài việc, phải tuân thủ các quy định về hình thức của hợp đồng, hai bên ký kết hợp đồng cũng phải tuân thủ quy định về nội dung của hợp đồng. Liệu pháp luật cho phép thực hiện quan hệ kinh doanh này? Liệu các thỏa thuận trong hợp đồng có trái luật? …Tất cả đó có thể làm hợp đồng vô hiệu hoặc gây thiệt hại to lớn cho các bên tham gia ký kết. Việc tìm kiếm, nghiên cứu và chuẩn bị các quy định của pháp luật liên quan đến giao kết, thực hiện hợp đồng chỉ là một công việc của dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng của các luật sư chúng tôi. Hãy liên hệ với luật sư tư vấn hợp đồng LFB để tìm hiểu thêm và sử dụng dịch vụ!