1900 6665     lgp@lgp.vn

LFB Tư vấn thuế cho doanh nghiệp

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

(i) Trung  tâm luật sư doanh nghiệp LFB chuyên nghiên cứu, tư vấn luật và phân tích tổng hợp và chi tiết Pháp luật thuế, các chính sách thuế, ảnh hưởng và giải pháp trong các giao dịch đầu tư, kinh doanh phát sinh và nội bộ doanh nghiệp nhằm đưa ra những biện pháp tư vấn thuế cho doanh nghiệp một cách hợp lý nhất.

(ii) Tư vấn luật cho Doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh liên quan đến nghĩa vụ thuế:

Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế chuyển nhượng Dự án, chuyển nhượng vốn/chứng khoán;

Thuế giá trị gia tăng;

Thuế xuất khẩu – nhập khẩu;

Thuế thu nhập cá nhân, Thuế chuyển nhượng vốn/chứng khoán/tài sản;

Thuế nhà thầu nước ngoài/thuế đối với tổ chức cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam; Thuế theo các hiệp định về thuế và Thuế đối với tổ chức cá nhân đầu tư ra nước ngoài.

(iii) Tư vấn Pháp lý các yêu cầu tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ, nghiệp vụ thuế, kế toán, tài chính Doanh nghiệp;

(iv) Đại diện cho Doanh nghiệp trước cơ quan thuế, cơ quan tài chính, kiểm toán;

(v) Tư vấn Pháp lý hoạt động Kiểm toán, kiểm tra, quyết toán thuế, ổn định tài chính Doanh nghiệp;

Liên hệ: 08.3820 4348 – 08.3820 4401. Tổng đài tư vấn qua điện thoại: 1900 6665. Email: lfb@lfb.vn để được tư vấn chi tiết !