1900 6665     lgp@lgp.vn

Hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở đảm bảo sự an toàn pháp lý cho khách hàng

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Đàm phán là giai đoạn hết sức quan trọng quyết định sự thành bại cho việc đi đến ký kết hợp đồng và đạt được các điều khoản có lợi. Để có một cuộc đàm phán thành công, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nó, như mục đích, nội dung đàm phán, bối cảnh đàm phán, năng lực đàm phán …trong đó, đáng kể phải nói đến tầm quan trọng số một của năng lực những người tham gia đàm phán. Ngoài việc phải có kỹ năng đàm phán, kiến thức chuyên sâu … người tham gia đàm phán phải hiểu biết và có kiến thức pháp luật cần thiết để loại trừ thấp nhất rủi ro pháp lý có thể xảy ra, bảo vệ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp mình. Luật sư tư vấn hợp đồng LFB sẵn sàng cùng bạn tham gia đàm phán hợp đồng.

Để đạt được thỏa thuận hợp đồng, có thể chúng ta sẽ có hơn một lần đàm phán. Vì thế, sau một lần đàm phán, những vấn đề chưa đạt được, cần phải có thời gian suy nghĩ thêm để quyết định, nếu đó là vấn đề pháp lý, là cách thể hiện và diễn giải ngôn ngữ. Hãy để các luật sư tư vấn hợp đồng LFB giúp bạn.

Sau khi kết thúc đàm phán, một trong các bên tham gia giao kết hợp đồng thỏa thuận bên có trách nhiệm hoàn thiện hợp đồng để chuẩn bị ký kết. Nội dung đàm phán đạt được, chủ yếu là các vấn đề liên quan đến hàng hóa, giá cả, giao hàng, thanh toán …còn lại các nội dung khác ít được đưa vào trong đàm phán. Vì thế việc hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở đàm phán cũng là khâu hết sức quan trọng không thể bỏ qua. Hãy để các luật sư tư vấn hợp đồng LFB hoàn thiện hợp đồng giúp bạn.