1900 6665     lgp@lgp.vn

Chuẩn bị dự thảo hợp đồng và các ý kiến pháp lý (trong trường hợp đã có dự thảo)

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Khi doanh nghiệp bạn sắp sửa ký kết hợp đồng, thông thường giám đốc của bạn thường nghĩ ngay đến một trợ lý/bộ phận chắp bút soạn thảo hợp đồng đó. Theo đó, người được giao nhiệm vụ sẽ nghĩ ngay đến việc lấy một hợp đồng mẫu để chỉnh sửa lại cho bản dự thảo được yêu cầu này. Như vậy, liệu bản hợp đồng mẫu đó có đảm bảo tính hình thức và nội dung theo quy định của pháp luật? liệu bản hợp đồng mẫu đó có thể bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp bạn khi có tranh chấp xảy ra?

Tương tự, nếu doanh nghiệp bạn nhận được bản dự thảo hợp đồng do đối tác chuẩn bị và cung cấp. Giám đốc của bạn cũng nghĩ ngay đến một ai đó xem xét và chỉnh sửa, bổ sung bản dự thảo này. Vậy, liệu bạn có phát hiện ra được cái bẩy trong ngôn ngữ của họ? khó mà phát hiện ra được, vì đơn giãn họ là người chủ động cho việc soạn thảo này.

Hãy đến với luật sư tư vấn hợp đồng LFB để tìm hiểu và nhận được sự trợ giúp!