1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Những quy định về kiểu dáng công nghiệp được ban hành nhằm khuyến khích các cá nhân, cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tạo ra những sản phẩm được sử dụng rộng rãi với những kiểu dáng mới đáp ứng tốt hơn các nhu cầu về vật chất và văn hóa trong xã hội.

Quy định về kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được định nghĩa là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Theo cục sở hữu trí tuệ, kiểu dáng công nghiệp được công nhận là mới nếu nó chưa được biết đến, sử dụng, công khai dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phải có những khác biệt cơ bản với những kiểu dáng công nghiệp tương tự đã biết trong và ngoài nước.

Hồ sơ đăng kí kiểu dáng công nghiệp

Điều thứ 33 mục 4 về thủ tục đăng kí kiểu dáng công nghiệp quy định rõ về hồ sơ thủ tục khi tiến hành đăng kí bao gồm :

– Tờ khai xin cấp chứng nhận kiểu dáng công nghiệp.

– Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp: Bao gồm các nội dung về tên, lĩnh vực sử dụng, kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất.

– Ảnh chụp và bản vẽ thể hiện bản chất của kiểu dáng công nghiệp gồm 5 bộ ảnh chụp và 5 bộ bản vẽ.Kích thước của kiểu dáng công nghiệp trong ảnh chụp, bản vẽ không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 190mm x 277mm.

– Chứng từ nộp phí và lệ phí.

Trong một số trường hợp cần có giấy trao quyền tác giả hoặc giấy ủy quyền đại diện nếu cần thiết.

Một số lưu ý đối với hồ sơ đăng kí

Đối với bản mô tả kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng được các yêu cầu về :

– Tên kiểu dáng công nghiệp: là tên của chính sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, được thể hiện bằng các từ ngữ thông dụng, không mang tính chất quảng cáo, không chứa ký hiệu, chú thích, chỉ dẫn thương mại;

– Lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp: là lĩnh vực sử dụng cụ thể của sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp, trong đó nêu rõ mục đích sử dụng của sản phẩm đó;

– Kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất: nêu rõ kiểu dáng công nghiệp ít khác biệt nhất với kiểu dáng công nghiệp của cùng loại sản phẩm nêu trong đơn, đã được biết đến một cách rộng rãi trước ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên), trong đó phải chỉ ra nguồn thông tin bộc lộ công khai kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất đó.

Đối với bộ ảnh chụp, bản vẽ kiểu dáng công nghiệp: Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các đặc điểm tạo dáng của kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ. Ảnh chụp, bản vẽ phải rõ ràng, sắc nét,bản vẽ phải được thể hiện bằng đường nét liền; nền ảnh chụp, bản vẽ phải có màu đồng nhất và tương phản với kiểu dáng công nghiệp; trên ảnh chụp, bản vẽ chỉ được thể hiện sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp yêu cầu bảo hộ (không kèm theo sản phẩm khác). Bộ ảnh chụp, bản vẽ phải theo cũng một tỷ lệ, kích thước…

Thời gian đăng ký kiểu dáng

Thời gian đăng ký: 7-12 tháng.

Thời gian tra cứu: 7-10 ngày làm việc.