1900 6665     lgp@lgp.vn

Đăng kí thương hiệu

Định nghĩa về thương hiệu và phân biệt so với nhãn hiệu

Theo định nghĩa của tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), thương hiệu là một dấu hiệu ( hữu hình và vô hình) để nhận biết một sản phẩm hay hàng hóa dịch vụ nào đó được sản xuất hay cung cấp bởi một các nhân tổ chức. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường được ủy quyền cho người đại diện thương mại chính thức.

Hiện nay có nhiều người nhầm lẫn giữa việc phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu. Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất, gắn liền với một sản phẩm hay một nhà sản xuất. Nhãn hiệu là một loại sản phẩm vật chất, gắn liên với một sản phẩm nhất định. Một thương hiệu có thể có nhiều nhãn hiệu sản phẩm khác nhau.

Tại sao cần đăng kí thương hiệu

Thứ nhất, được pháp luật bảo vệ. Mọi hoạt động của các cơ quan tổ chức đều phải thực hiện trong khuôn khổ luật định. Tức là mỗi các nhân hay tổ chức khi muốn hoạt động kinh doanh cần có sự bảo hộ và phải đủ tư cách pháp nhân. Việc đăng kí thương hiệu là một hình thức hợp pháp hóa và đảm bảo bản quyền sở hữu của chủ thể đối với thương hiệu đó. Thường theo nguyên tắc, ai đăng kí trước và nếu không bị tranh tụng, sẽ được sở hữu hợp pháp quyền sử dụng thương hiệu đó.

Thứ 2, có thể quảng bá cho thương hiệu của mình.Một thương hiệu đã được đăng ký thì được sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị, tạo sự công nhận của khách hàng đối với thương hiệu. Mục đích là thiết lập một công việc kinh doanh luôn luôn sáng tạo và đổi mới, luôn đáp ứng những nhu cầu của khách hàng. Những công ty thành công có thể đạt được sự nhận dạng thương hiệu một cách hoàn hào chỉ bằng một logo hay slogan.