1900 6665     lgp@lgp.vn

Biểu phí sở hữu trí tuệ

BIỂU PHÍ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

I. NHÃN HIỆU

1. Thời gian thực hiện:

a) Thẩm định hình thức: 1 tháng

b) Công bố đơn: 2 tháng

c) Thẩm định nội dung và cấp bằng: 6 tháng

2. Chi phí:

a) 3 triệu đồng cho một nhóm sản phẩm/dịch vụ. Nhóm thứ 2 trở lên, cộng thêm 2 triệu đồng.

b) Phí tra cứu nhãn hiệu: 500 nghìn đồng.

(Phí trên bao gồm cả phí, lệ phí nhà nước, nhưng chưa bao gồm thuế VAT)

II. KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

1. Thời gian thực hiện:

a) Thẩm định hình thức: 1 tháng

b) Công bố đơn: 2 tháng

c) Thẩm định nội dung và cấp bằng: 6 tháng

2. Chi phí trọn gói: 8 triệu đồng/Sp (chưa bao gồm thuế VAT)

III. QUYỀN TÁC GIẢ

1. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

2. Chi phí trọn gói: 3 triệu đồng/Sp (chưa bao gồm thuế VAT)

IV. MÃ SỐ, MÃ VẠCH

1. Thời gian thực hiện: 15 ngày làm việc

2. Chi phí trọn gói: 3 triệu đồng/Ms (chưa bao gồm thuế VAT)

V. SÁNG CHẾ

1. Thời gian thực hiện:

a) Thẩm định hình thức: 1 tháng

b) Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, tháng thứ 2 kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung.

c) Thẩm định nội dung và cấp bằng: 12 tháng kể từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

2. Chi phí trọn gói: 8 triệu đồng/Sp (chưa bao gồm thuế VAT)