1900 6665     lgp@lgp.vn

Quy định tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

Theo quy định tại điều 35 Luật doanh nghiệp 2014: “Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.”

Quy định tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Quy định tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Về tài sản góp vốn, rất nhiều cá nhân, tổ chức không nắm được rõ quy định về ngoại hối nên đã thực hiện việc góp vốn bằng USD nhưng không ghi giá trị tương đương và ghi lập thỏa thuận riêng góp vốn giữa thành viên và công ty hoàn toàn là USD. Dẫn đến nhiều tranh chấp sau này bị tuyên vô hiệu khiến hoạt động của doanh nghiệp xáo trộn.

Mặt khác khi đã góp vốn bằng quyền sử dụng đất thì cần thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển quyền sử dụng từ cá nhân, tổ chức góp vốn sang công ty. Do thiếu thủ tục này, nhiều người chỉ nghĩ giao quyền sử dụng trên giấy tờ còn thực tế nhà đất vẫn của mình. Điều này khiến tình trạng pháp lý của nhà đất đa góp vốn bị lơ lửng và chưa thuộc của công ty, nhưng cũng chẳng còn của người góp vốn. Bởi vậy cần tuân thủ chặt chẽ quy định tại điều 36 Luật doanh nghiệp 2014 về chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn

Nếu cần tư vấn thêm vui lòng gọi 1900 6665 để gặp luật sư hoặc truy cập mục hỏi đáp pháp luật để tìm hiểu thêm.

Luật Giải Phóng

Khi cần thuê luật sư vui lòng liên hệ với hãng luật Giải Phóng qua email lgp@lgp.vn hoặc gọi đường dây nóng luật sư qua số 0963 113 113.