1900 6665     lgp@lgp.vn

Công nghệ thông tin

•   Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Vina (Vinatech)
•   Công ty TNHH Tin học Giải Pháp Nhanh
•   Công ty cổ phần Liên kết Toàn Cầu (Vietlink)