1900 6665     lgp@lgp.vn

Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động loại I

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ     
1.     – Đơn đề nghị cấp Giấy phép xây dựng trạm BTS     
2.     – Phương án kiến trúc sơ bộ, phối cảnh in màu.     
3.     – Các giấy tờ pháp lý về nhà, đất:
+ Bản sao Giấy tờ pháp lý về nhà, đất (có công chứng).
+ Một số giấy tờ khác về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và Quyết định số 103/2006/QĐ-UB ngày 22/11/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng (có liệt kê tại mục III, A, Phần II Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”.
+ Hợp đồng thuê nhà, đất.     
4.     – Hồ sơ thiết kế, gồm:
+ Mặt bằng vị trí công trình, tỷ lệ 1/200 hoặc 1/500;
+ Bản vẽ mặt bằng các tầng, mặt cắt, mặt đứng trạm BTS tỷ lệ 1/100 hoặc 1/200;
+ Sơ đồ đấu nối kỹ thuật.    
Số bộ hồ sơ: 02 bộ
II. Nộp tại Sở Xây dựng.
III. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc.
IV. Phí cấp phép:  50.000 đ