1900 6665     lgp@lgp.vn

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ     
1.     Tờ khai xin cấp phép: 01 bản chính, có mẫu;     
2.     Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị ( Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Hợp đồng thuê nhà): 01 bản sao chứng thực;     
3.     Văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan chủ quản (đối với các cơ quan chuyên môn của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, HĐND tỉnh): 01 bản chính;     
4.     Giấy phép đầu tư, giấy phép hoạt động đối với đối tượng (người nước ngoài thường trú tại Việt Nam) người nước ngoài lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên: 01 bản sao chứng thực;     
5.     Quyết định công nhận hạng 01 sao trở lên của cơ quan quản lý về du lịch: 01 bản sao chứng thực;     
6.     Hồ sơ thành lập cơ sở lưu trú du lịch đối với các đối tượng là cơ sở lưu trú du lịch có tiếp nhận khách lưu trú là người nước ngoài: 01 bản sao chứng thực.
Số bộ hồ sơ: 01bộ
1. Cán bộ lãnh đạo ở địa phương từ phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh trở lên.
2. Cơ quan chuyên môn của Tỉnh ủy, UBND tỉnh – có văn bản đề nghị của lãnh đạo cơ quan.
3. Trụ sở của các công ty, xí nghiệp có 100% vốn nước ngoài, trụ sở của các tổ chức kinh tế – xã hội – khoa học – du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc.
4. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam, cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên.
Các đối tượng nước ngoài:
1. Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.
2. Văn phòng thường trú của các hãng thông tấn, báo chí nước ngoài.
3. Trụ sở các công ty, xí nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài; trụ sở của các tổ chức kinh tế, văn hóa, khoa học, du lịch Việt Nam liên doanh với nước ngoài có chuyên gia, nhân viên nước ngoài làm việc.
4. Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam; Cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 sao trở lên.
– Các đối tượng dùng TVRO để thu trực tiếp các chương trình truyền hình của nước ngoài chỉ được sử dụng các chương trình này trong phạm vi đã đăng ký trong giấy phép được cơ quan quản lý nhà nước cấp.
II. Nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
III. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
IV. Phí cấp phép: