1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục đăng ký mã số, mã vạch sản phẩm

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Các bước thực hiện:

1. Đăng ký sử dụng MSMV

2. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV

3. Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV

4. Hướng dẫn sử dụng MSMV

II. Thành phần hồ sơ:

1. Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định

4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định

Số bộ hồ sơ: 2 bộ

III. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc