1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội

I. HỒ SƠ:

1. Đơn đăng ký BHXH ( theo mẫu);

2. Hệ thống thang bảng lương đã được Cơ quan lao động ( Phòng/sở lao động) xác nhận.
3. Báo cáo khai trình sử dụng lao động đã được phòng/sở lao động phê duyệt.

4. Công văn giải trình lý do nộ chậm ( nếu công ty bạn đã thành lập quá 6 tháng mà chưa đăng ký BHXH).

5. Danh sách lao động tham gia BHXH ( theo mẫu).

6. Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của những lao động có tên trong danh sách tham gia BHXH.

Đối với trường hợp dưới 10 lao động thì không phải tham gia Bảo Hiểm Thất Nghiệp
Ngoài ra bạn cần phải photo bảng lương của đơn vị bạn ( mỗi tháng 01 bản) từ ngày hoạt động đến thời điểm đăng ký.

Mức tiền lương tiền công dùng để đóng BHXH là mức tiền lương tiền công ghi trong Hợp đồng lao động và các khoản phụ cấp mang tính chất thường xuyên như phụ cấp trách nhiệm, độc hại, tham niên và thâm niên vượt khung…

II. NỘP TẠI UBND CẦP HUYỆN NƠI DOANH NGHIỆP CÓ TRỤ SỞ